zakładanie działalności gospodarczej PROW 2014-2020


Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 – nowe konkursy na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie Lider A4 zaprasza do aplikowania o środki Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) OGŁOSZENIE O […]


Nowy harmonogram wdrażania PROW 2014 – 2020 w 2017 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło nowy harmonogram planowanych w 2017 roku naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020. Zwracamy Państwa uwagę, na termin naboru wniosków na premie dla KRUS na zakładanie działalności pozarolniczej. Premia wynosić będzie do 100 000 zł. W przypadku dodatkowych pytań i zainteresowania aplikowaniem o […]