b+r dotacje


Szansa na środki unijne na projekty B+R

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanym rozwojej swojej działalności do aplikowania o środki unijne w zakresie Badań i Rozwoju. Aktualnie do 30 kwietnia 2019 roku jest możliwość ubiegania się o fundusze na tworzenie m.in. centrów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach. Polskie firmy często nie widzą że prowadzą od wielu lat działalność B […]