Poradnik – jak unikać błędów podczas udzielania zamówień publicznych.


notebook-office-writing-table-mediumWielokrotnie na naszej stronie internetowej i fanpagu, zwracaliśmy Państwa uwagę  na duże ryzyko błędów podczas dokonywania wyboru wykonawców w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Jak pokazują badania ewaluacyjne, wyniki raportów nieprawidłowości w projektach unijnych oraz nasze wieloletnie doświadczenia w doradzaniu i rozliczaniu projektów, obszar zamówień publicznych jest kluczowym elementem do sprawnego i bezpiecznego rozliczenia projektu.

Aktualnie chcemy się z Wami podzielić, jednym z kilku posiadanych podręczników/poradników, który zawiera porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczący unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Pobierz – Poradnik „Zamówienia publiczne poradnik dla osób odpowiedzialnych

Zachęcamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z tym opracowaniem, a w przypadku dodatkowych pytań czy wątpliwości lub braku wystarczającej wiedzy lub doświadczenia zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu pt. „Ustawa PZP oraz Zasada konkurencyjności czyli jak poprawnie udzielić zamówienia w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 r.” Doświadczony trener w praktyczny sposób wskazuje co zrobić oraz w jaki sposób aby zminimalizować ryzyka w udzielaniu zamówień, które mogą ostatecznie doprowadzić do nałożenia wysokiej korekty finansowej na projekt, i zwrot nawet do 100% wartości otrzymanego dofinansowania.