podręcznik


Ciekawy podręcznik dot. efektywności energetycznej.

W związku z wieloma działaniami związanymi z poprawianiem efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (i nie tylko), zapraszamy Was do zapoznania się z ciekawym poradnikiem w tym zakresie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Po analizie tego dokumentu, można wyciągnąć wiele ciekawych przemyśleń pod kątem […]


Poradnik – jak unikać błędów podczas udzielania zamówień publicznych.

Wielokrotnie na naszej stronie internetowej i fanpagu, zwracaliśmy Państwa uwagę  na duże ryzyko błędów podczas dokonywania wyboru wykonawców w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Jak pokazują badania ewaluacyjne, wyniki raportów nieprawidłowości w projektach unijnych oraz nasze wieloletnie doświadczenia w doradzaniu i rozliczaniu projektów, obszar zamówień publicznych jest kluczowym elementem do […]