Poradnik – Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych.


indeks

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

W większości krajów na świecie, a w rosnącym stopniu także w Polsce, już nie samo posiadanie zatrudnienia w ośrodku badawczym, ale udział w projektach badawczych zapewnia źródło finansowania niezbędne do realizacji naukowych celów i zamierzeń. Wraz z wprowadzeniem konkursów adresowanych do młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020 obniżony został wiek, w którym konieczne staje się opanowanie trudnej sztuki zdobywania grantów.

Niniejszy poradnik powstał dzięki doświadczeniom Rady Młodych Naukowców, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tym polu, możliwie bezbolesny start. Mamy nadzieję, że dzięki niemu sporządzenie wniosku o finansowanie badań będzie prostsze i mniej czasochłonne, a produkt końcowy będzie spełniał oczekiwania zarówno autorów, jak i recenzentów.

Zobacz: „Poradnik jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych”