Archiwum dnia: 5 października 2016


Analiza efektywności kosztowej – załącznik w PROW

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, informuje, że zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej konieczne jest opracowanie nowego załącznika pod nazwą „Analiza efektywności kosztowej”. Jest to nowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy […]