Aktualności – Mini blog


Dotacja na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej max. 300 000 zł.

Dotacje bezzwrotne na założenie i/lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Jeśli szukasz: doświadczonego doradcy UE wiarygodnego partnera biznesowego zarejestrowanego/legalnego podmiotu doradztwa gospodarczego dobrze trafiłeś (!) gdyż: Od 3 lat prowadzimy firmę doradczą, która posiada wiele pozytywnych rekomendacji. Tematyką pozyskiwania i rozliczania środków unijnych zajmujemy się zawodowo od roku 2002. Od wielu lat […]


Dotacje w ramach programu „Patriotyzm jutra” – pomagamy sięgnąć po dotacje.

Jesteś organizacją pozarządową lub samorządową instytucją kultury? Poszukujesz dużej dotacji na projekt patriotyczny? Zapraszamy do współpracy aby pozyskać dofinansowanie z programu „Patriotyzm jutra” w kwocie max. 70 000 zł. Nabór wniosków potrwa tylko do 21 lutego 2018 r. „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy: odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu […]


Wkład własny w projektach EFS – jak księgować.

Wkład własny – hmm ? Jak go zaksięgować? Zastanawia się wielu Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego? W celu dokumentowania wkładu własnego niezbędne jest odpowiednie opisanie dokumentów księgowych i jednoczesne zaewidencjonowanie tych operacji na wyodrębnionych kontach księgowych. Niezbędne jest wprowadzenie w tym celu dodatkowych kont analitycznych służących ewidencjonowaniu wydatków kwalifikowanych projektu z […]


Dotacje na zakładanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej? Zapraszamy do współpracy. W ramach współpracy oferujemy: Oszacowanie szans na pozyskanie dofinansowania dla Twojej firmy Opracowanie wniosku zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wymogami podmiotu finansującego Opracowanie kompletnego biznes planu dla Twojej firmy Przygotowanie analiz finansowych Przygotowanie wymaganych załączników […]


Nabory wniosków dla przedsiębiorców na rok 2018 (fragment)

Najbliższy rok 2018 będzie obfitował w liczne nabory wniosków dla innowacyjnych firm. Ten rok jednocześnie wyznacza półmetek obecnej perspektywy unijnej. Warto, by przedstawiciele biznesu stanęli w szranki po granty, bo tak dużo okazji w kolejnych latach może się już nie powtórzyć. Jerzy Kwieciński, Minister rozwoju, zapowiada, że po 2020 r. […]


Zmiany w obowiązkach promocyjnych projektów UE.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 […]


Pożyczki dla absolwentów, studentów, bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na założenie własnej działalności gospodarczej lub stworzenie nowego miejsca pracy? Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek (0,44% w skali roku) dostępnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na pożyczki mogą liczyć niepracujący i niewykonujący innej pracy zarobkowej: absolwenci szkół i wyższych uczelni (do 4 lat od dnia […]


Zasada konkurencyjności – wskazówki.

Wielu Beneficjentów funduszy UE zastanawia się jak prawidłowo wybrać wykonawcę w oparciu o zasadę konkurencyjności. W tym celu zamieszczamy małą podpowiedź dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pamiętaj! Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  […]


INTERREG na granicy polsko – niemieckiej po 2020 r. (rekomendacje)

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym opracowaniem, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju „Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej po 2020 r.” Opracowanie zawiera szereg informacji podsumowujących dotychczasową polsko-niemiecką współpracę, a także rekomendacje dotyczące jej kształtowania po roku 2020. Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów tematycznych polsko-niemieckiej […]


Kurs euro do przeliczania kwoty pomocy publicznej.

  Zamierzasz przygotować projekt objęty schematami pomocy publicznej? Pamiętaj, że w  przypadku  projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku o dofinansowanie należy zastosować kurs euro […]


Zamówienie typu in-house – ciekawa opinia Prezesa UZP.

Wejście w życie dyrektywy klasycznej 2014/24/UE wprowadziło istotną zmianę na gruncie postrzegania zamówień wewnętrznych (tzw. zamówień typu in – house), występujących pomiędzy instytucjami zamawiającymi a jednostkami ściśle od instytucji zamawiających uzależnionymi pod względem organizacyjnym i gospodarczym. Zamówienie wewnętrzne, uznawane dotychczas za odrębną od zamówienia publicznego formę wypełniania zadań publicznych przez […]


Nowe wytyczne EFS – obowiązują od 2018 roku.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe wytyczne EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego): Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 W dniu 15 grudnia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków […]


Pytanie o promocję projektów UE na lata 2014 – 2020. Odpowiadamy.

Ostatnio dostajemy wiele pytań z zakresu nowych zasad promocji projektów finansowanych ze środków europejskich w obecnej perspektywie finansowej. Chcemy pewne nasze ustalenia przekazać naszym sympatykom, odwiedzających naszą stronę internetową. Beneficjent projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego planuje zakup wyposażenia do swojego projektu. Zapytał nas, jakie informacje powinny się znaleźć na […]


I ty możesz zostać programistą IT – zaproszenie na kurs zdalny dla osób niepełnosprawnych.

Firma CoderstTrust zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo i wzrokowo do wzięcia udziału w kursie WordPress & Frontend, który nauczy Was jak samodzielnie budować strony internetowe bez wcześniejszej znajomości programowania. Jest to doskonała okazja do zdobycia dużej dawki wiedzy i umiejętności, rozwinięcia swoich możliwości, a także szansa na zdobycie pracy w branży IT. Kurs odbywać […]


Czym różni się nabór konkursowy otwarty od zamkniętego. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku konkursów otwartych nabór trwa nieprzerwanie przez długi czas, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs. Natomiast w konkursie zamkniętym jest określony z góry moment rozpoczęcia i zakończenia naboru, który nie ulega zmianom i jest niezależny od kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów. Tak więc jedyną różnicą między nimi […]