Aktualności


Planujesz inwestycję, nie zapominaj o środowisku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Panuje powszechny mit […]

FU

FU

Nie masz środków na wkład własny – postaraj się o kredyt. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jedną z form uzyskania niezbędnych środków jest kredyt pomostowy. Tego rodzaju kredyt jest przyznawany do wysokości wsparcia, o które ubiega się beneficjent. W przypadku skorzystania z tego rodzaju kredytu powinieneś wiedzieć, że bank przed wydaniem promesy kredytowej będzie dokonywał wstępnej oceny twojej zdolności kredytowej oraz projektu, o którego dofinansowanie się […]


Dotacja dla emeryta – przekonaj się, że to możliwe. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Moment przejścia na emeryturę nie jest równoznaczny z zakończeniem aktywności oraz niemożliwością uzyskania dotacji na przyszłe działania. Każdy senior może liczyć na wsparcie unijne, gdy będzie chciał podjąć działalność gospodarczą. Taka forma wsparcia polega na tym, że emeryt zgłasza się jako uczestnik projektu unijnego do firmy, która go prowadzi, lub […]

FU

FU

Nowe zasady udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jeśli zastanawiasz się, na jakich zasadach obecnie udzielana jest pomoc publiczna w formie gwarancji w ramach Podziałania 3.2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nie zwlekaj ze sprawdzeniem aktualnych zasad. W ostatnim czasie wiele się zmieniło, a zmiany nie pozostaną bez wpływu na projekty unijne. Obecnie poszerzono zakres gwarancji udzielanych przez Bank […]


Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów UE.

Każdy projekt finansowany z zewnętrznych źródeł finansowych, zawsze w treści umowy o dofinansowanie nakłada obowiązek na Beneficjenta pomocy, aby dla projektu prowadzony był wyodrębniony kod księgowy lub wyodrębniona ewidencja księgowa. Obowiązek ten jest kluczowym zagadnieniem w celu sprawnej realizacji i rozliczenia projektu. Dodatkowo zakres ten jest w pierwszej kolejności badany […]

analiza-finansowa

FU

Nie obawiaj się postępowań odwoławczych i sądowych. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Procedura odwoławcza przewiduje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego we wszystkich konkursach w ramach programów operacyjnych z perspektywy 2014–2020. Skargę można złożyć do sądu dopiero po otrzymaniu negatywnej decyzji na złożony protest od instytucji zarządzającej/pośredniczącej w ramach etapu przedsądowego. Chcesz się odwołać, postępuj wg zasad. Negatywna ocena projektu dotyczy dwóch […]


Sześć ważnych zmian w wytycznych, które musisz poznać. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Wprowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych dotyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiązku przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości. Usprawnić system – dlaczego? Mimo tak dużej skali zainteresowania środkami europejskimi Ministerstwo […]

FU

Business-Team

Korzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów – wyznajemy zasadę ekonomii współdzielonej.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, od roku 2017 rozpoczęła wdrażanie procedur związanych z doradztwem zewnętrznym i obsługą klienta, zgodnej z nowym rodzajem ekonomii – tj. ekonomii współdzielonej. W ekonomii współdzielonej jedni widzą szaleństwo, inni dostrzegają w niej geniusz. Nasza organizacja należy do drugiej grupy uważając, że ten rodzaj ekonomii pozwala maksymalnie […]


Szukasz ciekawych przykładów na projekty UE ?

Dzisiaj kolejny ciekawy link dający możliwość zapoznania się z możliwymi do realizacji projektami „miękkimi” finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Witryna Wojewódzkiego Urzędy Pracy: http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=540 Witryna Komisji Europejskiej – ciekawe podstrona, które zawiera BARDZO wiele ciekawych przykładów projektów finansowanych z EFS na terenie całej Unii Europejskiej. http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=440&langId=pl Na kolejnej stronie […]

oferta

FU

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

  Chcesz zrealizować/realizujesz projekt dofinansowany w perspektywie finansowej 2014–2020. O czym musisz wiedzieć? Przekazanie do instytucji zarządzającej/pośredniczącej w formie elektronicznej cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją projektu nie zwalnia Cię z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i obowiązku udostępniania ich w razie kontroli na miejscu realizacji projektu. W trwającym okresie programowania […]