Archiwum dnia: 28 września 2015


Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju będzie kontynuował udzielanie pożyczek samorządom w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł skorzystać? Pożyczki udzielane będą na finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania. Jakie działania będzie można sfinansować? Ze środków pożyczek finansowane będą następujące działania: 1. […]