Archiwum dnia: 21 grudnia 2015


Kwalifikowalność wydatków – temat kluczowy dla powodzenia projektów.

Kwalifikowalność wydatków jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Określa ono, które z poniesionych wydatków „pasują” do celów i zasad funduszu i mogą zostać częściowo sfinansowane, a które musimy ponieść sami. Warto podkreślić że z kwalifikowalnością wydatków będziemy mieli […]