przechowywanie dokumentacji projektów UE


Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

  Chcesz zrealizować/realizujesz projekt dofinansowany w perspektywie finansowej 2014–2020. O czym musisz wiedzieć? Przekazanie do instytucji zarządzającej/pośredniczącej w formie elektronicznej cyfrowych kopii dokumentów związanych z realizacją projektu nie zwalnia Cię z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i obowiązku udostępniania ich w razie kontroli na miejscu realizacji projektu. W trwającym okresie programowania […]