dotacja


BARDZO WAŻNA informacja dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych – w ramach RPO WD 2014 – 2020.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza pozyskała bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich ws Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach RPO WD 2014 – 2020. Okazało się, że Ci Wnioskodawcy będą mogli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ubiegać się o dofinansowanie […]


Dofinansowanie opracowania Lokalnych Planów Rewitalizacji – już od listopada 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad realizacją projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Programu […]