środki na wkład własny


Nie masz środków na wkład własny – postaraj się o kredyt. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Jedną z form uzyskania niezbędnych środków jest kredyt pomostowy. Tego rodzaju kredyt jest przyznawany do wysokości wsparcia, o które ubiega się beneficjent. W przypadku skorzystania z tego rodzaju kredytu powinieneś wiedzieć, że bank przed wydaniem promesy kredytowej będzie dokonywał wstępnej oceny twojej zdolności kredytowej oraz projektu, o którego dofinansowanie się […]