sport


Konkurs z zakresu sportu i turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki: Wspieranie rozwoju produktów turystycznych. Wspieranie rozwoju systemu […]