protest


Wzór protestu od negatywnej oceny projektu.

Jeśli nie udało się Wam wygrać w walce o środki UE i uważacie, że warto wystąpić do Instytucji Zarządzającej programem z protestem, określonym w Ustawie Wdrożeniowej możemy Wam udostępnić przykładowy wzór takiego protestu. Może być on przydatny w procesie odwoławczym. W przypadku zainteresowania proszę pisać na adres kontatk@wid.edu.pl w tytule […]