POIŚ


Pierwsze nabory wniosków w ramach POIiŚ 2014-2020 – zobacz jakie…

W dniu 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych dla: Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony) Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Szczegółowe informacje […]


Dobra wiadomość – podpisano porozumienie z WFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów.

Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów. Jeszcze do nie dawna, wiedzieliśmy, że działania finansowane w ramach POIŚ 2014 – 2020 dotyczące Ochrony Środowiska będą realizowane z pominięciem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska jako Instytucji Pośredniczących II stopnia. Wynikało to z wcześniejszych założeń i wyników ewaluacji poprzedniego okresu programowania, konsekwencją czego miało […]