WFOŚiGW


„OZE – 2017” inwestycje dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – Woj. Wielkopolskie

Interesujący news dla os. fizycznych zainteresowanych dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz zgodnie z „Zasadami udzielania i […]


Dobra wiadomość – podpisano porozumienie z WFOŚiGW. Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów.

Wojewódzkie fundusze wesprą realizację unijnych projektów. Jeszcze do nie dawna, wiedzieliśmy, że działania finansowane w ramach POIŚ 2014 – 2020 dotyczące Ochrony Środowiska będą realizowane z pominięciem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska jako Instytucji Pośredniczących II stopnia. Wynikało to z wcześniejszych założeń i wyników ewaluacji poprzedniego okresu programowania, konsekwencją czego miało […]