dotacja dla emeryta


Dotacja dla emeryta – przekonaj się, że to możliwe. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Moment przejścia na emeryturę nie jest równoznaczny z zakończeniem aktywności oraz niemożliwością uzyskania dotacji na przyszłe działania. Każdy senior może liczyć na wsparcie unijne, gdy będzie chciał podjąć działalność gospodarczą. Taka forma wsparcia polega na tym, że emeryt zgłasza się jako uczestnik projektu unijnego do firmy, która go prowadzi, lub […]