Wydłużono nabory składania wniosków w ramach RPOWD 2014-2020


W związku z informacjami zamieszczonym na stronach Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy Państwa o przedłużeniu następujących naborów składania wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach:

Działanie 8.5
Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych
konkurs horyzontalny
Nr naboru RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 4 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 8.7
Aktywne i zdrowe starzenie się – konkurs horyzontalny
Nr naboru RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 7 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.3
Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie – konkurs horyzontalny
Nr naboru RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 11 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.1Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny
Nr naboru RPDS.10.01.01-IZ.00-02-023/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 13 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF
Nr naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-024/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 18 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ
Nr naboru RPDS.10.01.03-IZ.00-02-025/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 25 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW
Nr naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-026/15
zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 25 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.2
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny
Nr naboru RPDS.10.02.01-IZ.00-02-053/16
zmiana terminu składania wniosków z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 27 kwietnia 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.2
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF
Nr naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16
zmiana terminu składania wniosków z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 04 maja 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.2
Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ
Nr naboru RPDS.10.02.03-IZ.00-02-055/16
zmiana terminu składania wniosków z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 09 maja 2016 r. do godz.15:00

Działanie 10.2
Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW
Nr naboru RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16
zmiana terminu składania wniosków z dnia 16 marca 2016 r. na dzień 12 maja 2016 r. do godz.15:00

Działanie 7.1
Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Infrastruktura przedszkolna)
Nr naboru RPDS.07.01.01-IZ.00-02-040/15 – OSI
Nr naboru RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15 – ZIT WrOF
Nr naboru RPDS.07.01.03-IZ.00-02-042/15 – ZIT AJ
zmiana terminu składania wniosków z dnia 17 marca 2016 r. na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Źródło:

http://rpo.dolnyslask.pl/uwaga-nowe-terminy-skladania-wnioskow-dla-dzialan-7-1-8-5-8-7-10-1-10-2-10-3/