Daily Archives: 15 marca 2016


Wydłużono nabory składania wniosków w ramach RPOWD 2014-2020

W związku z informacjami zamieszczonym na stronach Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy Państwa o przedłużeniu następujących naborów składania wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach: Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych konkurs horyzontalny Nr naboru RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 […]


Rusza system doradztwa ws. efektywności energetycznej i OZE

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). – Projekt ma charakter […]