Konkurs na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15


dzieciDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 „Rynek pracy”, Działania 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałania nr 8.4.2 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF”. Nabór będzie skierowany na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 15 do 22 stycznia 2016 r.

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdziecie poniżej w linku.

http://www.wroclaw.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-osi-priorytetowej-8