Zmiany w prawie – sprawdź nowe zasady kwalifikowalności wydatków. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Wszystkie zmiany w wytycznych dotykają bezpośrednio przedsiębiorców, a zwłaszcza uważni powinni być ci, którzy złożyli dokumentację konkursową i czekają na jej ocenę lub właśnie realizują projekt. Dokonano bowiem korekty w zakresie kilku kluczowych obszarów:

  • kwalifikowalności podatku VAT,
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych,
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich,
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy,
  • dostosowania treści wytycznych do nowego stanu prawnego.

Aktualizacja dokumentu weszła w życie 23 sierpnia 2017 r.

Zmiana dotyka istotnych obszarów tematycznych z punktu widzenia przedsiębiorców. Nie wszystkie zmiany jednak zaczynają obowiązywać od razu.

W przypadku oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia danego kosztu. Natomiast do oceny prawidłowości postępowań stosuje się wersję obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania.

Zmiany w wytycznych są znaczące i dotykają bezpośrednio przedsiębiorców zajmujących się zarówno projektami inwestycyjnymi, badawczymi, jak i miękkimi (szkoleniami i dofinansowaniem na działalność).

Niezwykle istotne więc jest, żeby dokładnie przeanalizować planowane przedsięwzięcia oraz realizowane obecnie przez działania i sprawdzić, czy dany projekt spełnia wymogi nowej dokumentacji, tak żeby uniknąć niechcianych sankcji oraz odrzucania kosztów projektowych przez instytucje.

Podstawa prawna:

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014─2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

Autor

Małgorzata Aleksander

starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Artykuł ukazał się w wydaniu specjalnym miesięcznika „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 49, listopad 2017 roku).

https://funduszeunijne.wip.pl/


Jeśli jesteś zainteresowany profesjonalnym szkoleniem z zakresu zmian wprowadzonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014─2020” zapraszamy na nasze szkolenia, o których więcej tutaj.