Pół roku czekają wnioskodawcy na wyniki unijnych konkursów.


f9651832

Serwis Samorządowy PAP podaje, że nadal średnio pół roku czekają wnioskodawcy na rozstrzygnięcie konkursu o dotacje unijne. Według danych resortu rozwoju najdłużej trwają nabory w programie Rozwój Polski Wschodniej – 194 dni. Spośród regionalnych programów operacyjnych najszybciej są rozstrzygane konkursy w woj. opolskim – średnio w 119 dni, a najwolniej w woj. mazowieckim – 255 dni.

Ministerstwo rozwoju sprawdziło czas trwania konkursów zamkniętych, które zostały zakończone w poszczególnych programach operacyjnych do 31 grudnia 2014 roku. Za długość konkursu przyjęto okres pomiędzy dniem, w którym rozpoczyna się nabór wniosków, a dniem w którym zatwierdzana jest lista projektów po ocenie merytorycznej.

Z analizy wynika, że najkrótszy średni czas trwania konkursu odnotowano w PO Kapitał Ludzki – 134 dni. W PO Innowacyjna Gospodarka średnia długość konkursu wynosiła 174 dni, a w PO Infrastruktura i Środowisko 169 dni. Najdłużej trwały konkursy w PO Rozwój Polski Wschodniej, aż 194 dni.

W przypadku regionalnych programów operacyjnych średnia długość konkursów zamkniętych w RPO wynosiła 175 dni (wobec 174 dni wg stanu na 30 czerwca 2014 r.). Najszybciej przeprowadzane były konkursy w ramach RPO dla województwa opolskiego – średnio 119 dni, RPO dla województwa wielkopolskiego – średnio 141 dni oraz RPO dla województwa łódzkiego – średnio 143 dni.

Z kolei najdłuższe, według informacji przekazanych przez instytucje, były konkursy organizowane w RPO dla województw mazowieckiego i śląskiego – odpowiednio 255 dni i 245 dni.

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że o ile w RPO do 2010 roku włącznie można było zaobserwować trend polegający na zmniejszaniu się średniej liczby dni, podczas których przeprowadzane są konkursy, o tyle od 2011 roku nastąpiło ich wydłużenie. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku konkursów przeprowadzanych w ramach PO IG, gdzie od 2010 roku do 2012 roku można było zaobserwować nieznaczne wydłużanie się konkursów, zaś w PO IiŚ od 2009 roku występowało zjawisko odwrotne, a w 2014 roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby dni potrzebnych na przeprowadzenie konkursu.

Źródło:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1889194.html?from=rss