Przypomnienie nabory w ramach LGD na zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej.


prow 2014-2020 ver2

Przypominamy, że Lokalne Grupy Działania na terenie całej Polski rozpoczęły aktywne działania celem ogłaszania konkursów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i rozwijania działalności gospodarczej w ramach środków pochodzących z PROW 2014 – 2020.

Np.

Lokalna Grupa Działania DUCH GÓR przyjmuje wnioski do dnia 16.12.2016 – więcej w linku:

http://www.konkursy.duchgor.org/pl/381/

Lokalna Grupa Działania DOBRA WIDAWA przyjmuje wnioski w terminach 27.12.2016 – 10.01.2017, więcej w linku:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/546-uwaga-od-27-12-2016-r-do-10-01-2017-r-nabor-wnioskow-na-podejmowanie-i-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Lokalna Grupa Działania QWSI – planuje nabory w tym zakresie w styczniu 2017 roku, więcej w linku:

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&schemat=&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=979

itd….

Sugerujemy wszystkim osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, zapoznać się z ofertą własnych Lokalnych Grup Działania, i zachęcamy do podjęcia próby aplikowania o środki na podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER 2014-2020. Więcej o dostępnych funduszach na tego typy projekty pisaliśmy tutaj.