Nowe progi unijne dla zamówień publicznych od 01 stycznia 2016.


man-hands-reading-boy-mediumZgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej od 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać nowe progi unijne. Zmianie ulegnie również średni kurs złotego w stosunku do euro, który stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Nowe progi przedstawiają się następująco:

dla zamówień rządowych na dostawy i usługi: obowiązujący próg 134 tys. euro zostanie podniesiony do 135 tys. euro,

•  dla zamówień samorządowych na dostawy i usługi zaproponowano podwyższenie kwot z 207 tys. euro do 209 tys. euro.

•  dla zamówień na roboty budowlane (wszyscy zamawiający): wzrost z 5,186 mln euro do 5,225 mln euro.

W przypadku kursu Euro, jego wysokość również zostanie zmieniona. Obecnie kurs Eur/PLN wynosi 4,2249 zł (limit ustalony w dniu 01.01.2014). Od 1 stycznia 2016 roku jego wysokość zmieni się na: 4,1749 zł. Kwota ta spowoduje, że polskie zamówienia publiczne szybciej niż do tej pory będą podlegać unijnemu rygorowi.