Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej (aktualizacja)


Poniżej zamieszczamy wykaz niektórych źródeł finansowania skierowanych na zakładanie działalności gospodarczej w najbliższych tygodniach.

  1. Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” działająca na terenie woj. opolskiego (pow. głubczycki i prudnicki) ogłosiła konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej (ponad 1 milion złotych) Wsparcie na rozwój swojej firmy otrzyma 11 osób przy założeniu, ze każdyu wniosek będzie opiewał na maksymalną premię w wysokości 100 000 zł. Przedsiębiorcy otrzymają pieniądze w dwóch ratach. Najpierw 80 tysięcy, a następnie 20 tysięcy złotych.  Jest to bardzo ciekawa forma dofinansowania, gdyż aby rozpocząć zakupy usług, towarów, które wskazane zostały w biznesplanie, to na to już ma się 80 tysięcy złotych. Nie trzeba brać na ten cel kredytu. Wykluczone ze starania się o dotacje są działalności powiązane z przetwórstwem rolnym, które jest prowadzone bezpośrednio po zbiorach.  Najwyżej punktowane są te najciekawsze propozycje. Czyli projekty innowacyjne, projekty, które zakładają stworzenie więcej niż jednego miejsca pracy i takie, w których zatrudniane są osoby z grup defaworyzowanych, czyli poniżej 26 roku życia i powyżej 50 roku życia.
  2. Powiatowe Urzędu Pracy ruszają z konkursami na zakładanie działalności gospodarczej. Na przykład PUP Opole ogłasza nabór wniosków w dniach 04 – 08 lutego 2019 roku. W ramach projektu „Twój biznes – Twoja praca” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010) Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ma do przyznania 45 dotacji dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Program zakłada wsparcie w maksymalnej wysokości 27 700 zł, a także dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane przez pierwszy rok prowadzenia działalności w wysokości 1 500 zł. Oprócz finansów PUP deklaruje także specjalistyczne doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dotacji jest PESEL – chętni do wzięcia dotacji muszą mieć ukończony 30. rok życia.