Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej – plusy i minusy.


Do naszej firmy zgłasza się wiele osób, starających się o dotacje na założenie działalności gospodarczej. Pamiętaj, aby przed podjęciem wiążących decyzji przeanalizować korzyści oraz wady tego rodzaju dofinansowania.


Plusy i korzyści dotacji na zakładanie działalności gospodarczej?


  • Wysoka i bezzwrotna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Główną korzyścią płynącą z dotacji na otworzenie firmy jest jest bezzwrotność. To znaczy, że po spełnianiu warunków w umowie o dofinansowanie, nie musisz jej oddawać. Chodzi między innymi o utrzymanie firmy na rynku przez 12 miesięcy. Niezawieszanie działalności gospodarczej, niezaleganie z płatnościami danin publicznych.

Pamiętaj ! przez okres trwania umowy z urzędem pracy nie możesz również podjąć zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Aktualnie to jeden z niewielu bezzwrotnych instrumentów finansowych na start. Ponadto plusem dotacji na założenie działalności gospodarczej jest jej wysokość. Maksymalnie możesz otrzymać 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 26 tysięcy złotych. Należy mieć jednak na uwadze, że część urzędów pracy obniża maksymalny próg dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Wówczas kwoty mogą być znacznie niższe (np. 16, 18 czy 23 tysiące złotych).

  • Krótki czas oczekiwania na dotację z PUP

Powiatowy Urząd Pracy wnioski o dotacje na zakładanie działalności gospodarczej ocenia w okresie max. 30 dni. Czasami (choć zależy to między innymi od ilości złożonych wniosków) decyzję o dotacji możesz otrzymać po 2 lub 3 tygodniach oczekiwania.

Na pieniądze z urzędu pracy na firmę poczekasz około 2 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku o dotację na założenie działalności gospodarczej. W porównaniu do dofinansowania unijnego, gdzie na dotację czeka się nawet kilka miesięcy. To naprawdę krótko.

  • Mała konkurencja w dotacjach na firmę z urzędu pracy

W przypadku dotacji z PUP o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w konkretnym urzędzie pracy. Ponadto muszą mieć one ustalony profil pomocy (najczęściej II), który pozwala ubiegać się o dofinansowanie na start.

Co więcej, weź pod uwagę, że nie wszyscy zarejestrowani będą o taką dotację występowali. To zwiększa Twoje szanse (!). Ponadto miej na względzie, że w projektach unijnych o dotację ubiegają się przedsiębiorcy z całej Polski.

  • Prosty wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W większości urzędów pracy wystarczy złożyć sam wniosek, aby uzyskać dotację na start. Nie jest wymagany skomplikowany i rozbudowany biznesplan. To zestaw zagadnień opisujących Twój przyszły biznes. Z wypełnieniem wniosku o dotację z PUP nie powinieneś mieć większych problemów.

Natomiast, jeśli chciałbyś zlecić przygotowanie wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej profesjonalnej firmie. To wybieraj świadomie. Zdecydowanie unikaj gotowców z Internetu za kwotę 40-50 zł. Urzędy pracy są na nie wyczulone i z reguły takie wnioski szybko odpadają.

Najlepszym wyborem będzie firma doradcza, która posiada potencjał i doświadczenie w tego typu projektach.

  • Niewielka biurokracja przy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W przypadku dotacji z PUP poziom biurokracji jest niski i stosunkowo mało uciążliwy. Czeka Cię zazwyczaj jedna kontrola. Sprawdzająca czy wpisany w umowie o dofinansowanie sprzęt znajduje się w Twojej firmie. Cz ewentualnie jest odpowiednio oznaczony (jeżeli urząd pracy przyznawał dotacje z Unii Europejskiej).


Jakie są minusy i zagrożenia dotacji na zakładanie działalności gospodarczej?


Poznałeś już korzyści, płynące z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto, abyś dowiedział się teraz, z jakimi barierami przyjdzie Ci się mierzyć. Pamiętaj, że medal zawsze ma dwie strony. Tak samo jest w przypadku dofinansowania na start.

  • Wkład własny w dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

To chyba największy minus. Aby ubiegać się o dotację z PUP musisz posiadać odpowiedni wkład własny (czasami zdarza się, że niektóre urzędy pracy go nie wymagają). W zależności od Powiatowego Urzędu Pracy finansowy wkład własny może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty. Ponadto w ramach wkładu własnego często będziesz proszony o wypisanie posiadanych maszyn, urządzeń i sprzętu, który wykorzystasz w przyszłej firmie.

Jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego. Warto go zadeklarować, bo to znacznie zwiększa Twoje szanse na dotację na założenie firmy.

  • Lokal przy dotacjach z PUP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Musisz posiadać lokal. Może być to Twój lokal, wynajęty, bezpłatnie użyczony. Do wniosku o dotację z PUP dołącz dokument potwierdzający fakt posiadania lokalu.

  • Koszty prowadzenia firmy z dotacji na założenie działalności gospodarczej

Jeśli zamierzasz założyć własną firmę, to musisz liczyć się z tym, że czekają Cię różne opłaty. Począwszy od kosztów związanych z ZUS-em, urzędem skarbowym, przez reklamę, księgowość czy pensje dla pracowników.

W związku z tym, że w czasie trwania umowy o dofinansowanie na otwarcie firmy, nie możesz zawieszać działalności. Musisz mieć odłożone środki, aby przetrwać te 12 miesięcy. To szczególnie ważne, jeśli będziesz miał mniej klientów lub nie będą Ci regularnie płacili.

  • Utrzymanie firmy z dotacji na zakładanie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy

To kluczowy warunek umowy o dofinansowanie. Musisz utrzymać firmę przez 12 miesięcy, aby nie oddawać przyznanej dotacji z PUP. W tym czasie regularnie musisz opłacać daniny publiczne i nie możesz zawiesić działalności gospodarczej. Jeśli byś to zrobił, czekają Cię niemiłe konsekwencje.


Podsumowanie

Jeśli chcesz założyć własną firmę, warto skorzystać z dotacji z PUP. To bezzwrotne i dość duże środki, które będą sporym ułatwieniem. Wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest prosty. Co więcej, konkurencja nie jest specjalnie duża. A jeśli odpowiednio przyłożysz się do przygotowania dokumentacji. Twoje szanse znacząco wzrosną.

Pamiętaj jednak o kilku ważnych sprawach. Takich jak wkład własnych, lokal, a także konieczność utrzymania firmy przez 12 miesięcy czy brak możliwości jej zawieszenia w czasie trwania umowy o dofinansowanie z urzędem pracy.

Jednak zdecydowanie warto skorzystać z tego instrumentu, bo to dość solidny zastrzyk gotówki na start.