Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW.


W III kwartale 2015 r. NFOŚIGW uruchamia nabory wniosków do programów Prosument, Kawka, Lemur i E-Kumulator. Łączny budżet tych programów przekracza 2 mld zł.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła na ostatnim posiedzeniu w czerwcu br. zmiany w programach priorytetowych funduszu, co otwiera drogę do uruchomienia w nadchodzących tygodniach nowych naborów wniosków.

W trzecim kwartale  NFOŚiGW ogłosi nabory wniosków w programach priorytetowych:

• E-Kumulator – Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) – Ekologiczny akumulator dla przemysłu,

• Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,

• Kawka – Poprawa jakości powietrza, część 2) – Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii,

• Lemur – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.

Więcej w linku poniżej

Nowe programy Priorytetowe NFOSiGW