Wykaz pierwszych 1 000 projektów zatwierdzonych w Polsce ze środków FE 2014-2020 – poznaj ich opisy


238HMinisterstwo Rozwoju opublikowało Listę projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 zatwierdzonych na dzień 31 stycznia 2016. Są to nowe projekty które otrzymały dofinansowanie w ramach Nowego Okresu Programowania.

Jak przypomina resort rozwoju, każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym ma obowiązek publikacji danych na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikacji listy jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera:

  • skrócony opis projektu,
  • numer umowy/decyzji,
  • nazwę beneficjenta,
  • wartość projektu,
  • wydatki kwalifikowalne,
  • wartość unijnego dofinansowania (w złotych, dla projektów EWT w euro).

Dzięki liście poznamy także:

  • poziom unijnego dofinansowania w procentach,
  • formę finansowania,
  • miejsce realizacji projektu oraz
  • daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

Lista 1 000 projektów dofinansowanych w perspektywie 2014-2020

Źródło: www.mr.gov.pl