UWAGA BENEFICJENCI ŚRODKÓW UE – REKOMENDACJA WSTRZYMAJCIE POSTĘPOWANIA PZP


Ministerstwo Rozwoju zwróciła się do samorządów, by wstrzymały się z ogłaszaniem przetargów na projekty finansowane z pieniędzy UE na lata 2014-20 do czasu wejścia w życie noweli Prawa zamówień publicznych (przewidujemy, że będzie to III/IV tydzień czerwca 2016)

Wg zaleceń Ministerstwa Rozwoju, brak wstrzymania ogłoszeń przetargów może spowodować problemy z kwalifikowalnością wydatków w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014 – 2020 ze względu na brak zgodności obecnych przepisów dotyczących zamówień publicznych z ustawodawstwem unijnym.

W związku z tą istotną a jednocześnie lakoniczną informację przekazaną publicznie przez Min. Rozwoju sugerujemy, naszym Klientom że jeżeli mogą się wstrzymać z ogłaszaniem przetargów, to chociażby postępowali zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Urząd Zamówień Publicznych (rekomendacje tutaj) Pamiętajmy, że zgodnie z analizami wielu wzorów umów o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, którą udało nam się przeprowadzić w ostatnim czasie, to za prawidłowość udzielania zamówień nadal odpowiadać będą Beneficjenci. Uzupełniając, tą kwestię o analizę obecnego Taryfikatora naruszeń Ustawy PZP będącego Rozporządzeniem Min. Rozwoju, na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacznych zapisów, jaka korekta mogłaby w tej sytuacji być zastosowana. W związku z powyższym sugerujemy dużą ostrożność w tym zakresie, zwłaszcza w przypadku postępowań powyżej progów UE.