ustawa wdrożeniowa


Od jesieni łatwiej o dotację unijną, przekonaj się o tym osobiście. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Znowelizowana w lipcu br. tzw. ustawa wdrożeniowa rozpoczyna proces ułatwień i upraszczania procedur w ubieganiu się o środki unijne. Sejm przyjął 7 lipca br. ustawę o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wdrożeniowa), której inicjatorem […]