Księgowość


Czy beneficjent to księgowy?

Najważniejszym elementem wniosku o płatność jest precyzyjne rozliczenie wydatków w projekcie. Rozliczenie to musi być wykonane na podstawie dokumentów finansowych (faktur bądź innych dokumentów o równorzędnej mocy). Wdrażając projekt beneficjent staje się w pewnym sensie księgowym, musi bowiem skrupulatnie dokumentować poniesione przez siebie koszty. Jeśli wybieramy się naszym samochodem marki […]


Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów.

Na tak postawione trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Pragniemy podzielić się z Państwem naszymi przemyśleniami i analizami w tym zakresie. Sposób ewidencji księgowej otrzymanych dotacji w praktyce sprawia wiele problemów i jest przedmiotem wielu polemik wśród fachowców. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim właściwego momentu ujęcia dotacji w księgach rachunkowych jako przychodu. Podmioty […]