Kryteria wyboru projektów


Ważne ! Ustalenia z Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 – 2020

28 sierpnia 2015 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów oraz ich zatwierdzenie. Przyjęcie kryteriów do poszczególnych działań odbywało się sekcjami. Zostały również przyjęte kryteria zgodności projektów ze Strategią ZIT. Ponadto członkowie Komitetu zatwierdzili Strategię komunikacji RPO […]