Interesariusz


Zwracajmy uwagę na Interesariuszy projektów UE.

Aktualnie wiele regionów rozpoczęło nabory wniosków o dofinansowanie w ramach uruchomionych konkursów. Podobnie, jak było to w poprzednim okresie programowania każdy wniosek o dofinansowanie zawiera pole „Grupa  docelowa/Interesariusze” i prawidłowe określenie tej pozycji będzie przedmiotem oceny merytorycznej zgłaszanych projektów. Interesariusze (ang. stakeholders) – są to osoby lub inne organizacje, które […]