doradztwo


Korzystaj z wiedzy doświadczonych ekspertów – wyznajemy zasadę ekonomii współdzielonej.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza, od roku 2017 rozpoczęła wdrażanie procedur związanych z doradztwem zewnętrznym i obsługą klienta, zgodnej z nowym rodzajem ekonomii – tj. ekonomii współdzielonej. W ekonomii współdzielonej jedni widzą szaleństwo, inni dostrzegają w niej geniusz. Nasza organizacja należy do drugiej grupy uważając, że ten rodzaj ekonomii pozwala maksymalnie […]


Kwestia dokumentów środowiskowych składanych do RPO WD 2014-2020 – wyjaśnienie IZ RPO WD

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami potencjalnych beneficjentów w zakresie interpretacji przedsięwzięć, dla których należy złożyć następujące załączniki środowiskowe do wniosku o dofinansowanie: Oświadczenie „Analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe” Deklaracja organu odpowiedzialnego za […]