artykuł


Sześć ważnych zmian w wytycznych, które musisz poznać. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

Wprowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych dotyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiązku przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości. Usprawnić system – dlaczego? Mimo tak dużej skali zainteresowania środkami europejskimi Ministerstwo […]