STARTUJE FUNDUSZ „POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE”


f5118848

Inwestuj w rozwój, znajdź lepszą pracę i otrzymaj zwrot części kosztów!

Chcesz się kształcić? Szukasz nowych możliwości rozwoju? Masz dość swojej pracy? A może po prostu chcesz spróbować czegoś nowego? Właśnie pojawiła się szansa, dzięki której marzenia staną się rzeczywistością. Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowego narzędzia nastawionego na kształcenie ustawiczne. Dzięki niemu zyskasz niezbędne fundusze na rozwój! Jak to możliwe?

Pożyczki na rozwój

Nowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju skierowane jest do osób:

  • pełnoletnich,
  • mieszkających na terenie Polski,
  • chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz pozyskiwać nowe umiejętności.

Narzędzie ma na celu wspieranie kształcenia ustawicznego, a finansowane jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dlaczego pożyczka na rozwój jest taką dobrą opcją?

Przede wszystkim Pożyczka na Rozwój jest nieoprocentowana. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi zwrócić maksymalnie tyle, ile pożyczył. Bez żadnych haczyków i ukrytych zasad. Dlaczego „maksymalnie”?  To jest kolejna ISTOTNA korzyść. Pożyczka na rozwój jest pożyczką z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczkobiorca, który zrealizuje szkolenie, może starać się o umorzenie 20% wartości kursu! Jedynym warunkiem jest, że umorzenie nie może przekraczać 25% wartości pożyczki. Umorzenie polega na skróceniu okresu kredytowania, co oznacza, że część z rat nie będzie musiała być spłacona przez pożyczkobiorcę. Aby móc skorzystać z umorzenia wystarczy przedstawić zaświadczenie, certyfikat lub dyplom potwierdzający ukończenie kursu.

W ramach pożyczki na rozwój możesz otrzymać nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100 000 złotych. Na pewno wystarczy na nasz kurs „Specjalista ds Funduszy Europejskich 2014 – 2020

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza organizuje kurs specjalistyczny (zakończony egzaminem/pracą zaliczeniową oraz zaświadczeniem), który stanowi ciekawą alternatywę dla wielomiesięcznych studiów podyplomowych. Udział w kursie, zapewni Państwu szybkie zdobycie niezbędne wiedzy merytorycznej i praktycznej (!), dając realną szansę na skuteczne aplikowanie o środki unijne jeszcze w tym roku.

To jednak nie wszystko – można starać się o umorzenie dodatkowych 5% wartości. Należy jednak spełnić określone warunki:

  • osoba pracująca może starać się o umorzenie dodatkowych 5%, gdy dochód z ostatnich 3. miesięcy lub średni miesięczny dochód z 12 miesięcy, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na dzień składania wniosku,
  • osoba niepracująca może starać się o umorzenie dodatkowych 5%, gdy do 6. miesięcy od ukończenia kształcenia podejmie pracę.

W sumie można otrzymać umorzenie o wartości 25% ceny kursu, czyli jedną czwartą zainwestowanej w kształcenie kwoty.

Czy mogę wziąć Pożyczkę na Rozwój?

W Pożyczce na Rozwój dobre jest to, że może ją wziąć praktycznie każdy – ważne, by mieszkać na terenie Polski i mieć ukończone 18 lat. Nie ma znaczenia aktualne miejsce zatrudnienia, płeć czy wykonywany zawód. Jedynym istotnym aspektem jest możliwość spłaty pożyczki, dlatego brane pod uwagę są tylko osoby zatrudnione, samozatrudnione oraz niepracujące, będące na urlopie np. wychowaczym oraz bezrobotne.

Na co mogę wziąć pożyczkę?

Pożyczka może zostać wzięta na jedną z form rozwoju zawodowego, mogą to być:

  • kursy,
  • szkolenia,
  • studia podyplomowe oraz
  • inne formy kształcenia osób dorosłych, wykluczając studia nie trwające dłużej niż dwa lata oraz studia I, II i III stopnia.

Istotne jest, że pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na nową, nietrwającą w momencie brania pożyczki formę kształcenia oraz że może pokryć wyłącznie koszt kształcenia. Oznacza to, że pożyczka nie może zostać wykorzystana na dojazdy, noclegi czy materiały edukacyjne.

Skorzystaj z naszych innych szkoleń:

http://wid.edu.pl/szkolenia/

Chcesz wiedzieć więcej o pożyczkach na rozwój? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania! Nabór dla pożyczkobiorców został rozpoczęty – skorzystaj z okazji i zainwestuj w swój rozwój. Napisz do nas kontakt@wid.edu.pl Pomoże,my wam w uzyskaniu pożyczki w trwającym naborze wniosków. NIE TRAĆ czasu – to jest Twoja szansa.