Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego !!!


ELIN-Web_1-2_Unternehmen1_02

Skorzystaj z dofinansowanych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego !!!

Jeśli jesteś pracodawcą, który pragnie rozwijać kompetencje zawodowe własne oraz swoich pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy stworzony jest właśnie dla Ciebie!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016 powstał, aby poszerzać kwalifikacje pracowników oraz pracodawców i lepiej przystosować je do dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w kapitał kadrowy pozwala ulepszyć pozycję zawodową pośród konkurencji.

Z dofinansowania może skorzystać każdy pracodawca (nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej) oraz osoba fizyczna (jeśli zatrudnia co najmniej jednego pracownika). Co ważne, na przeszkodzie nie stoi ani rodzaj umowy, ani wymiar etatu, w jakim zatrudnieni są pracownicy.

W ramach KFS mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie pokrywające cały koszt szkolenia.

Mikroprzedsiębiorca może liczyć o maksymalne dofinansowanie do szkolenia pracownika w wysokości 100% do kwoty maksymalnie 11 562 zł na rok (podana kwota przypada na 1 osobę)

Pozostali przedsiębiorcy mogą starać się o pokrycie z KFS aż 80 % kosztów kształcenia.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie do szkolenia pracownika w wysokości 80% do kwoty maksymalnie 11 562 zł na rok + wkład własny 2 891 zł na rok (podana kwota przypada na 1 osobę).

Kwota dofinansowania na jednego uczestnika szkolenia w obu przypadkach nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Szczegółowe informacje jak zdobyć dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się w linku poniżej:

http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

UWAGA – dodatkowe środki zasilą Krajowy Fundusz Szkoleniowy na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z informacją podaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Prawy dziesięć powiatów z Dolnego Śląska otrzymało ponad 2,7 mln zł w ramach dodatkowych funduszy pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy mogę przeznaczyć je na szkolenia, studia i rozwój swoich pracowników. W sumie w 2016 r. dla dolnośląskich pracodawców przeznaczono 13,62 mln zł, w tym 2,74 mln zł z rezerwy.