Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na Dolnym Śląsku.


W marcu 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój własny biznes, z wyłonionym pośrednikiem finansowym – Funduszem Regionu Wałbrzyskiego.

FRW otrzymał do rozdysponowania na rzecz Ostatecznych Odbiorców kwotę 6,1 mln zł. Maksymalna kwota oferowanej pożyczki to 80 tys. zł, a okres spłaty do 7 lat. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji za założenie wniosku czy uruchomienie pożyczki z oprocentowaniem na poziomie około 0,17% rocznie.

Powierzone środki   obejmują pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Dolnoślązaków i skierowane są do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50. roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Fundusz pożyczkowy wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we współpracy z BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu.

Pożyczki zwrotne ze względu na niskie koszty, a także na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie, to dobry sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swój biznes. Dlatego ta forma wsparcia jest szczególnie interesująca dla nowych przedsiębiorców, którzy maja pomysł na biznes  i  borykają się z brakiem kapitału na rozwój, czy też  innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby wsparcia w komercyjnych bankach.

Źródło:

Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego