Ogłoszenie o konkursie – 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


f5119272Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz poszczególne ZIT-y pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiły nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 „Edukacja” Działania 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej„.

Szczegóły i zasady konkursu znajdzie pod linkami poniżej:

– nabór dla ZIT WrOF

http://www.wroclaw.pl/ogloszenie-o-konkursie-1012-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-zit-wrof

– nabór dla ZIT Jeleniogórski

http://www.zitaj.jeleniagora.pl/33-ogloszenie-o-naborze-nr-rpds-10-01-03-iz-00-02-025-15

– nabór dla ZIT Wałbrzyski

http://www.ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/10-1-4-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-zit-aw/

– nabór Horyzontalny

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-nr-rpds-10-01-01-iz-00-02-02315-dla-dzialania-10-1-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-20/