Korzyści ze współpracy.


people-coffee-notes-tea-mediumGłówne korzyści ze współpracy z Wrocławską Inicjatywą Doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia projektów finansowanego ze środków zewnętrznych to:

 

 

„Obniżenie (ograniczenie) kosztów, ponieważ wraz ze zmniejszaniem etatów zmniejszeniu ulegają kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, zabezpieczenie socjalne, emerytalne i chorobowe. Przedsiębiorstwo nie ponosi również kosztów urlopów, zwiększania kwalifikacji personelu a przede wszystkim kosztów utrzymania jego stanowiska pracy – począwszy od dzierżawy pomieszczenia, w którym pracuje, poprzez amortyzację sprzętu biurowego, połączeń telefonicznych a skończywszy na zużyciu energii.”

 

„Powierzenie części zadań firmy grupie fachowców, którzy wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle naszych pracowników. Wrocławska Inicjatywa Doradcza wykonując podobne czynności w wielu firmach może zatrudnić lepszych fachowców, ponieważ jest konkurencyjna płacowo. Możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne. „

 

„Uzyskamy większą stabilność opieki nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi naszej firmy – brak uzależnienia pracownika od choroby, urlopu, opieki nad dzieckiem. Umowa z naszą firmą to więcej niż zatrudnienie pojedynczego fachowca. Specjalista skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych oraz z porad innych ekspertów.”

 

„Uwolnienie pracowników i kierowników od czasochłonnych czynności administracyjnych i skupienie uwagi na podstawowej działalności firmy. Pomaga w zwiększaniu wydajności wszystkich komórek organizacyjnych firmy, dzięki oddelegowaniu czasochłonnych zadań na zewnątrz.”

 

„Łatwy dostęp do najnowszej wiedzy i dobrych praktyk przy pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów unijnych, co jest niezmiernie istotne przy Zarządzaniu środkami UE.”

oferta