Nie masz środków na wkład własny – postaraj się o kredyt. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


FU_winieta

Jedną z form uzyskania niezbędnych środków jest kredyt pomostowy. Tego rodzaju kredyt jest przyznawany do wysokości wsparcia, o które ubiega się beneficjent.

W przypadku skorzystania z tego rodzaju kredytu powinieneś wiedzieć, że bank przed wydaniem promesy kredytowej będzie dokonywał wstępnej oceny twojej zdolności kredytowej oraz projektu, o którego dofinansowanie się ubiegasz.

Przyznanie kredytu pomostowego bank zazwyczaj uzależnia w promesie kredytowej od podpisania przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie, a należność kredytową w umowie kredytu zabezpiecza cesją praw z umowy o dotację.

Przykład

W promesie kredytowej szczególną uwagę zwróć na poprawność i zgodność z ustaleniami zapisów:

  • wysokości kredytu,
  • nazw programu operacyjnego, działania, poddziałania, schematu,
  • procentowej wartości wysokości kredytu,
  • daty, która odnosi się do czasu, w jakim promesa ma być ważna.

Warto pamiętać, że podpisanie umowy o dotację nie jest gwarancją jej otrzymania, jeżeli wnioskodawca nie dopełni warunków projektu. W takim przypadku bank niechętnie zabezpiecza się jedynie cesją wierzytelności z umowy o dotację i dokonuje dodatkowych zabezpieczeń na majątku wnioskodawcy.

Kredyty pomostowe charakteryzują się zwykle daleko idącą elastycznością. Przy braku możliwości zdefiniowania daty wypłaty dotacji bank umożliwia realizatorowi projektu spłatę kredytu w późniejszym terminie, jak również spłaty jednorazowej albo w ratach.

Autor:

Paulina Sawicka

adwokat zajmujący się prawem zamówień publicznych oraz funduszami unijnymi

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 44 z sierpnia 2017 roku).

Źródło:

https://funduszeunijne.wip.pl/