Kolejna szansa na bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej – Dolny Śląsk.


W pażdzierniku 2018 roku pojawi się kolejna szansa na otrzymanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób z terenu województwa dolnośląskiego.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:

wiek – od 30 roku życia

2 status na rynku pracy:

  • osoba pozostają bez zatrudnienia (osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP należące do I lub II profilu pomocy; osoby bierne zawodowo)
  • osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. są w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach.

 

3 zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, m. Wrocław

4 osób z defaworyzowanych z obszarów wiejskich – zamieszkują w rozumieniu przepisów KC obszary wiejskie(ZTW),

5 osoby zamierzające rozpocząć działalność gosp.

 

Kwota dotacji – 22 000 zł oraz wspracie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesiecy w wysokości min. wynagrodzenia za pracę.

Minimalny okres prowadzenia wspartej działalności gospodarczej – 12 miesiecy.

Więcej informacji na stronie:

Strona główna