Dotacje dla firm z Woj. Lubuskiego – odpowiedź na częste pytania.


startup-photos-mediumW związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Lubuskiego na lata 2014 – 2020, przypominamy, że ogłoszony konkurs daje szanse na otrzymanie wsparcia dotacyjnego na następujące rodzaje projektów:

  • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
  • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
  • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
    wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ).

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu i współpracy, czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej a z naszych informacji wynika, że konkurencja będzie duża i wygrają wnioski najlepsze jakościowo.