Dotacje dla bezrobotnych w III i IV kwartale 2018 r. – sięgnij po 20 000 zł w Powiecie Opolskim.


20 tysięcy złotych – to wysokość dotacji, jaką może otrzymać bezrobotny na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Opolu organizuje jeszcze trzy nabory na przyznanie w sumie ponad 80 dotacji.

 

W okresie od 27 – 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje dla bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Opolu, powyżej 29-tego roku życia ( czyli osób, które mają co najmniej 30 lat ). W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 40 dotacji.

W okresie od 17 – 18 września 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje dla bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Opolu, do 30 roku życia. W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 20 dotacji.

W okresie od 15 – 16 października 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Opolu, zamieszkujących tereny wiejskie. W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 21 dotacji.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem o te środki zapraszamy do współpracy – posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o dotacje na zakładanie działalności gospodarczych dla osób bezrobotnych. Im wcześniej rozpoczniemy współpracę tym większa szansa na skuteczne pozyskanie środków. Napisz do nas już dzisiaj – kontakt@wid.edu.pl lub zadzwoń 0 783 443 819