Dotacja dla emeryta – przekonaj się, że to możliwe. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”


FU_winieta

Moment przejścia na emeryturę nie jest równoznaczny z zakończeniem aktywności oraz niemożliwością uzyskania dotacji na przyszłe działania. Każdy senior może liczyć na wsparcie unijne, gdy będzie chciał podjąć działalność gospodarczą.

Taka forma wsparcia polega na tym, że emeryt zgłasza się jako uczestnik projektu unijnego do firmy, która go prowadzi, lub do lokalnego urzędu pracy. Celem takiego projektu jest pomoc w otwarciu własnej działalności.

Początkowo udział w projekcie polega na uczestnictwie w zajęciach obejmujących przygotowanie biznesplanu oraz zaplanowanie działalności. Następnie, w momencie, gdy biznesplan zostanie wybrany przez wyznaczonych ekspertów do dofinansowania, uczestnik otrzymuje dotację. Może to nastąpić w jednej z dwóch form:

  • wsparcia pomostowego, zazwyczaj rocznego na utrzymanie firmy oraz
  • jednorazowej kwoty na zakup niezbędnego sprzętu, urządzeń i innych niezbędnych kosztów dla otwarcia działalności.

Projekt obejmuje dodatkowo wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz przez 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

Obecnie takie działanie można znaleźć w niemal każdym województwie. Niektóre, niestety, przewidują ograniczenia wiekowe dla uczestników, dlatego warto zweryfikować ten fakt przed zgłoszeniem swojego udziału w projekcie.

Ponadto należy sprawdzić, czy możemy być uczestnikiem takiej inicjatywy, weryfikując kryteria naboru oraz upewnić się w ZUS lub KRUS, czy podjęcie takiej działalności nie wpłynie na poziom naszych świadczeń emerytalnych.

Autor:

Małgorzata Aleksander,

starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” (nr 43 z maja 2017 roku).