Dofinansowanie UE celem wejścia na GPW lub NewConnect


Koszty związane z wejściem na rynek papierów wartościowych nie muszą już być barierą dla niewielkich firm. Unijne dofinansowanie może pokryć nawet połowę wydatków koniecznych do przygotowania odpowiedniej dokumentacji

Organizacja i przeprowadzenie debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub alternatywnym rynku NewConnect wiążą się z kosztami. Wsparcie dla małych i średnich firm można znaleźć w działaniu 4-Stock Programu Inteligentny Rozwój. Dotacji na zakup usług doradczych w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie do 50 proc. kosztów usług firmy doradczej, która przygotuje im dokumentację niezbędną do wejścia na rynki papierów wartościowych. Możliwe jest wsparcie zarówno w drodze na GPW, NewConnect i zagraniczne rynki regulowane, jak i na emisję obligacji na rynku Catalyst. Składając wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca musi się jednak zdecydować na tylko jeden z tych rynków.