Sięgnij z nami po dotacje dla osób fizycznych na termomodernizację domów jednorodzinnych w ramach programu „Czyste powietrze”.


W dniu 19 września 2018 roku ruszył nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”. Wskazujemy dla kogo dofinansowanie oraz w jakim zakresie?

Na pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano bardzo znaczące wydatki w wysokości aż 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Krajowy Program „Czyste Powietrze” ma się przyczynić do poprawy efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych, dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz modernizacji instalacji grzewczych.

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu w programie „Czyste powietrze”.

W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in.:

 • wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.
 • dodatkowo przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków
 • dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż:

 • węzłów cieplnych,
 • kotłów na paliwo stałe,
 • systemów ogrzewania elektrycznego,
 • kotłów gazowych kondensacyjnych
 • pompy ciepła.

Możliwe poziomy dofinansowania projektów w programie „Czyste powietrze”..

Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.). Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł (UWAGA – max. koszty kwalifikowane przyznane są na 1 dom jednorodzinny). Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. 

Poziomy dofinansowania uzależnione od dochodu:

Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Planowana karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

Przykładowe maksymalne limity wydatków kwalifikowanych:

 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10 000 zł (za zestaw)
 • kotły na paliwo stałe biomasa / węgiel wraz z systemem odprowadzania spalin – do 20 000 zł/ do 10 000 zł (za zestaw)
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe wraz z systemem odprowadzania spalin, zbiornikiem na gaz/olej – do  15 000 zł (za zestaw)
 • powietrzne pompy ciepła c.o. oraz c.o. i c.w.u. – do 30 000 zł (za zestaw)
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody – do 45 000 zł (za zestaw)
 • mikroinstalacje fotowoltaiczna – do 30 000 zł (za zestaw)

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane.

Zobacz ulotkę informacyjną o programi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyste_powietrze_ulotka.pdf (115 pobrań)

 

Zobacz film informujący o zasadach programu:

Jeśli jesteś zainteresowany skutecznym pozyskaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” zapraszamy do współpracy. Zadzwoń pod nr 0 783 443 819 lub napisz do Nas na adres kontakt@wid.edu.pl w temacie wiadomości zapisz „Czyste powietrze