Ciekawy podręcznik dot. efektywności energetycznej.


f1158328

W związku z wieloma działaniami związanymi z poprawianiem efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (i nie tylko), zapraszamy Was do zapoznania się z ciekawym poradnikiem w tym zakresie przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

Po analizie tego dokumentu, można wyciągnąć wiele ciekawych przemyśleń pod kątem planowania i wdrażania kosztownych projektów inwestycyjnych.

Poniżej niektóre z rekomendacji zawarte w tym opracowaniu:

• W każdym budynku powinien być zapewniony komfort cieplny. Największy wpływ na uzyskanie właściwego komfortu panującego w pomieszczeniach ma odpowiednie zaizolowanie i ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Znaczna część budynków publicznych w Polsce jest niedostatecznie zaizolowana. Konieczny jest proces termomodernizacji poprzedzony audytem energetycznym.

• Duże efekty w zakresie wzrostu efektywności energetycznej w sektorze publicznym przynosi wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynkach publicznych. Przykładem dobrej praktyki w zakresie zarządzania energią w budynkach posiadających przetestowane narzędzia informatyczne i procedury organizacyjne jest „Program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy”.

• System automatyki w inteligentnych budynkach nie tylko zapewnia optymalny komfort i bezpieczeństwo ludziom, ale również minimalizuje zużycie energii (elektrycznej i cieplnej), zapewnia sterowanie i monitorowanie wszystkich urządzeń technicznych oraz umożliwia generowanie odpowiednich raportów o stanie budynku. System obejmuje również wykrywanie i sygnalizację pożaru, wykrywanie włamań oraz kontrolę dostępu do określonych stref w budynku. Z punktu widzenia oszczędzania energii, w budynkach inteligentnych najbardziej istotne są systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem oraz klimatyzacją i wentylacją.

• Istnieje wiele możliwości działań w zakresie oszczędzania energii w budynkach publicznych. W szczególności należą do nich stosowanie energooszczędnego oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i urządzeń służących przygotowania c.w.u. Kolejne zalecenia dotyczą zakupu urządzeń IT RTV, AGD charakteryzujących się wysoką klasą efektywności energetycznej (np. A, A+, A++).

• W jednostkach sektora publicznego zaleca się stosowanie nowoczesnych układów wytwarzania energii w skojarzeniu. Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja) skutkuje oszczędnością paliwa, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Technologiczne rozszerzenie kogeneracji to trigeneracja (trójgeneracja). Jest to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła użytkowego oraz chłodu.

Dokument do pobrania tutaj