EFRR


Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla MŚP w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.5)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Ważne ! Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz. 1.2.1.A)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


Ważne ! Ogłoszono pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 (dz.1.2.2)

Nareszcie doczekaliśmy się ogłoszenia pierwszych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w ramach tego programu oraz moment kluczowy aby dokładnie i rzetelnie przeanalizować swoje zamierzenia inwestycyjne i sam […]


RPO Woj. Lubuskie 2014 – 2020 – ruszają kolejne konkursy !

25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o ogłoszeniu do końca miesiąca 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony zostanie także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego […]


Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WD 2014 – 2020 !!!

Dzisiaj dzielimy się z wami najnowszą informacją którą udało nam się pozyskać w zakresie najbliższych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z „Harmonogramem naboru wniosków” opublikowanym w lipcu 2015 roku, wiedzieliśmy że pierwsze konkursy dla dolnośląskim przedsiębiorców będą uruchomione w ramach […]


Chcesz być ekspertem EFRR w ramach RPO WD 2014 -2020 ?

Informujemy, że do 23 września 2015 roku, będzie trwał nabór na ekspertów oceniających projekty twarde w ramach EFRR finansowane z RPO WD 2014-2020. Eksperci są poszukiwani w następujących dziedzinach: 1) Dziedzictwo kulturowe, 2) Rozwój usług elektronicznych, 3) Infrastruktura drogowa, 4) Transport kolejowy, 5) Infrastruktura edukacyjna, 6) Analiza ekonomiczno-finansowa, 7) Pomoc […]


Ważne ! Ustalenia z Komitetu Monitorującego RPO WD 2014 – 2020

28 sierpnia 2015 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad kolejnymi kryteriami wyboru projektów oraz ich zatwierdzenie. Przyjęcie kryteriów do poszczególnych działań odbywało się sekcjami. Zostały również przyjęte kryteria zgodności projektów ze Strategią ZIT. Ponadto członkowie Komitetu zatwierdzili Strategię komunikacji RPO […]


PILNE ! – Harmonogram konkursów w ramach RPO Woj. Lubuskiego 2014 – 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – NADSZEDŁ CZAS NA KONKURSY W RAMACH RPO WL 2014 – 2020 – pierwszy konkurs już 17.06.2015 W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020. Przyjęcie dokumentu nastąpiło zaraz po informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, pełniącego rolę Instytucji Koordynującej […]