Dotacje na nowe miejsca przedszkolne.


 • Prowadzisz przedszkole i zamierzasz poszerzyć ofertę edukacyjną dodając np. języki obce, matematykę, przedsiębiorczość?

 • Chcesz dostosować obiekt i ofertę edukacją do potrzeb dzieci niepełnosprawnych?

 • Chcesz powiększyć przedszkole i utworzyć nowe miejsca przedszkolne?

 • Chcesz wprowadzić atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków np. logopedyczne i terapeutyczne?

 • Chcesz opłacić kursy i szkolenia dla pracowników przedszkola?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, zapoznaj się z poniższymi linkami i zastanów się na udziałem w konkursie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. W trosce o najmłodszych Unia Europejska oferuje pomoc finansową na uruchomienie i prowadzenie placówek przedszkolnych. Dotacje na nowe miejsca przedszkolne mają na celu zwiększyć dostępność i upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Preferowane są lokalizacje charakteryzujące się słabym dostępem do takich usług. Pod uwagę są też brane trendy demograficzne na danym obszarze. Wymagamy jest aby placówka funkcjonowała minimum dwa lata po zakończeniu realizacji projektu.

Sięgnij po dotacje na nowe miejsca przedszkolne.

Ponad 30 mln złotych czeka na tych, którzy chcą tworzyć nowe miejsca w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie Dolnego Śląska.

Główne rodzaje wydatków, związanych z uruchomieniem lub rozwojem placówki edukacji przedszkolnej to:

 • Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń – czyli dostosowywanie ich dla dzieci, w tym niepełnosprawnych. Do tej kategorii należy także zagospodarowanie otoczenia przedszkola – plac zabaw, piaskownice, czy adaptacja wejścia do przedszkola. W szczególnych wypadkach, gdy nie ma innej możliwości, dopuszczalna jest również budowa całego budynku.
 • Wyposażenie placówki – to kategoria, w której można wskazać dwa rodzaje kosztów: techniczne i edukacyjne. Do pierwszych należą przedmioty niezbędne, by placówka mogła działać, czyli całe wyposażenie części, w której przebywają dzieci oraz zaplecza – szczególnie kuchennego. Drugą grupę stanowią materiały do pracy: pomoce logopedyczne, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych ale także kredki, farby, bloki, itp.
 • Koszty pośrednie – na etapie realizacji projektu, czyli koordynacja całości działań, obsługa księgowa. Mogą się tu również zaliczać koszty przygotowania nauczycieli, którzy będą pracować w grupach różnowiekowych.
 • Bieżące funkcjonowanie – w pierwszym okresie funkcjonowania nowego miejsca możliwe jest uzyskanie wsparcia na koszty bieżące, najczęściej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O dofinansowanie mogą się starać m.in:

 • Samorządy
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Przedsiębiorcy

Pamiętaj:

Termin składania wniosków od 4 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

W razie dodatkowych pytań napisz do nas na adres kontakt@wid.edu.pl (koniecznie podaj numer telefonu kontaktowego do siebie)

Szczegóły konkursu http://www.przedszkolakirpo.dolnyslask.pl/